TNT Energy drink

Energy drink TNT and LE 6 flavour

Members Area

Featured Products

Testimonials

Recent Photos

Recent Blog Entries

                     מחירון משקאות אנרגיה לצרכן - אפריל 2010
 שם הפריט

 מחיר לפחית

 ללא מע"מ

 מחיר פחית

כולל מע"מ

 מחיר לקרטון 24 יח'

ללא מע"מ

 מחיר לקרטון 24 יח'

כולל מע"מ

 355 מ"ל TNT6.90 ש"ח 8.00 ש"ח 165.60 ש"ח192.10 ש"ח
473 מ"ל LE תפוח 7.75 ש"ח  9.00 ש"ח  186.00 ש"ח  215.76 ש"ח 
473 מ"ל LE תפוז 7.75 ש"ח  9.00 ש"ח   186.00 ש"ח   215.76 ש"ח 
473 מ"ל LE רימון  7.75 ש"ח  9.00 ש"ח 186.00 ש"ח 215.76 ש"ח
473 מ"ל LE מנגו  7.75 ש"ח  9.00 ש"ח186.00 ש"ח   215.76 ש"ח 
473 מ"ל LE דיאט  7.75 ש"ח  9.00 ש"ח186.00 ש"ח   215.76 ש"ח 
 473 מ"ל LE רגיל  7.75 ש"ח 9.00 ש"ח 186.00 ש"ח   215.76 ש"ח 
משקאות האנרגיה שלנו הנם תערובת של משקה יוצאת מן הרגיל, מה שהופך אותם לטעם מדהים ביותר ולמוגזים קלות בשוק משקאות האנרגיה. נוסחה זו גובשה על ידנו לזמנים בהם דרושה תוספת אנרגיה,חיוניות וביצועים משופרים. הנדרשת לאורח חיים פעיל של זמננו. צריכה זו מאפשרת להגביר את רמות האנרגיה במשך שעות וללא הקריסה. זה מגרה את המוח לערנות מוגברת, ריכוז ומהירות התגובה. צריכה זו גם מעלה את הסיבולת הגופנית וממריצה לחילוף החומרים. המותגים שלנו מבטיחים לספק את אנשי המקצוע העסוקים,סטודנטים,ספורטאים וכל האנשים העובדים קשה!!! עם שישה טעמים שונים לבחירה למותגים שלנו יש משהו בשביל כולם.
אז....תדלקו אותה באנרגיה.